Hovedseksjon

Valgfag

Fag som tilbys

Vi vil alltid tilby alle valgfag der vi har lærere som har kompetanse til undervise. Dette vil stort sett gjelde de fleste fag. Når elevene skal velge valgfag for neste skoleår, kan de dermed velge blant de aller fleste av de 16 valgfagene det finnes læreplaner i.

Hvilke valgfag som faktisk opprettes styres ut fra elevenes valg. Valgfag med få søkere kan det hende at vi ikke har ressurser til å opprette. Elever som har hatt et slikt valgfag vil dermed få andrevalget sitt i stedet.

Du kan lese mer om alle valgfagene i margen til høyre.

Aldersblanding

På Nordstrand ungdomsskole vil valgfag være aldersblandet. Det betyr at gruppene vil bli satt sammen av elever fra alle tre trinnene. Det er flere årsaker til at vi organiserer det på nettopp denne måten:

  • Det vil være mulig for å opprette flere valgfag
  • Det bidrar positivt til skolemiljøet ved at elevene omgås på tvers av trinn
  • Fagene står friere til å kunne variere lengden på øktene ved at alle elever på skolen har valgfag på samme tid.