Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Tenåringer i aktivitet

Hva er Skolemiljøutvalget?

Skolemiljøutvalget (SMU) skal iverata elevenes beste, og sørge for at de er involvert i å skape et godt miljø der de trives, både i og utenfor læringssituasjoner.

Les mer om Skolemiljøutvalg her (Utdanningsdirektoratet).