Hovedseksjon

FAU

To voksne utendørs

FAUs oppgaver

  • Fremme fellesinteressene til foreldre
  • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
  • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

 

FAU skoleåret 2023/2024

Merete Laska (8AB)
Hege Sikveland (8AB)
Aleksander Sabo (8CD)
Elin Einseth Blom (8CD)
Liv Lanka Laskemoen (8EF)
Janne Beate Grimeland (8EF)
Ann-Elizabeth Wiig (8GH)
Husnain Ali (8GH)
Ranveig Låg Gausdal (9AB)
Madeleine Svensson (9AB)
Johanne Løvsland (9CD)
Ida Thorendal (9CD)
Erik Nordbø (9EF)
Johanne Wulfsberg-Gamre (9EF)
Gry Gylling Liljefors (10AB)
Hans Erik Bryhn (10AB)
Marianne Slåtten Løwenborg (10CD)
Sonja Jacobsen (10CD)
Line Schibstad (10EF)
Sunniva Sipus Egge (10EF)
Aima Saida (10GH)
Roar Fjeld (10GH)