Hovedseksjon

Skolens historie

På grunn av økende elevtall på Nordstrand, vil det de neste årene være behov for at det etableres en ny skole for 8.–10. trinn i bydelen. Høsten 2021 starter vi opp med ett trinn, og vil gradvis øke med ett trinn hvert år de neste tre årene til vi høsten 2023 vil være fulltallige.

Bygningen er gammel og er godt kjent i området som Nordstrand videregående skole. Bygget har huset vgs. frem til 2013. Siden da har skolen blitt pusset opp innvendig tilpasset grunnskole og har i perioden fungert som avlastning for både Munkerud skole og Nordseter skole mens de har vært under rehabilitering.

Høsten 2022 vil byggingen av et nytt skolebygg starte opp. Dette skal bygges i skolegården, og for de lokalkjente – vil strekke seg fra gymsalbygget langs gjerdet i retning Andersendammen. Bygget vil være i to etasjer og vil huse fire klasserom med tilhørende grupperom, sløydsal, musikkrom og en egen avdeling for elever på autismespekteret.

Skoleåret 2022–23, 2023-24 og deler av skoleåret 2024–25 vil det dermed pågå bygging i skolegården, men elevenes sikkerhet i utemiljøet vil bli ivaretatt. Som en konsekvens av byggearbeidene vil det også foretas en viss oppgradering av skolegården.