Hovedseksjon

Utekontakten

Utekontakten…

  • Følger opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og setter i gang tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Gir omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd knyttet til egne eller andres rusproblemer
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber
  • Er bydelens Oppfølgingstjeneste (OT), der ungdom som står uten skole eller jobb kan få veiledning og oppfølging for å komme tilbake i skole eller jobb

Du kan snakke med utekontaktene om alt

Du kan ta kontakt med oss hvis du vil snakke med voksne som forstår deg, støtter deg og som vil at du skal få det bedre. Eksempler på tema ungdom som oppsøker oss vil snakke om er: vansker med skole, venner, familie, seksualitet, følelser, spiseforstyrrelser, overgrep, rus, mobbing, ensomhet eller andre ting. Du kan snakke med oss om hva som helst. Vi har taushetsplikt og opplysningsplikt.

Utekontakten

E-post:
utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Langbølgen 2A (Lambertseter fritidsklubb)

Vakttelefon: 97 67 36 85

Facebook: Utekontakten Bydel Nordstrand

Instagram: utekontakten_nordstrand

Snapchat: ute_kontakten