Hovedseksjon

Driftsstyret

Organisasjonsmessig er driftstyret plassert mellom Utdanningsetaten og rektor. Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen. Representantene blir oppnevnt av Byrådet etter innstilling fra de enkelte grupper medlemmene hentes fra. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglement for drifstsstyrene i Oslo.

Driftsstyrets oppgaver

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
  • at skolen driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Representanter i driftsstyret

Leder

Eva Karin Dahle Rabben (representant for foresatte)

Representanter for elevene

Benjamin Samaan Melek Andresen
Mali Dahle Rabben

Representanter for foresatte

Silje Hassellund Solberg

Kommunale representanter

Gülsüm Koc
Trond Sandmo (nestleder)
Mathilde Brakstad Keita