Hovedseksjon

Helsesykepleier

Katrine

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag tom torsdag.

Katrine M. Bjerke
E-post: 
katrine.bjerke@bns.oslo.kommune.no
Mobilnr: 45 61 30 22

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten ved Nordstrand ungdomsskole

Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og utveksling av sensitiv informasjon vedrørende elever med skole og PPT, krever samtykke fra foresatte.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 Link til nettsiden:  https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/

 

 

Skolehelsetjenestens faste program på ungdomsskolene:

 

8.trinn: Individuell samtale med eleven om helse og trivsel på skole og fritid, vekt- og/eller høydemåling.

9.trinn: Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.

10.trinn: Boostrix-Polio-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

Gjennom hele ungdomsskolen 8.-10. trinn: Helseveiledning etter behov og ønske, oppfølgingssamtaler etter avtale og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.