Hovedseksjon

Vurdering

Karakterer

Forskrift til opplæringsloven § 3-5, andre ledd lyder: "Frå og med 8. årstrinn skal vurdering givast både med og utan talkarakter. Det er berre krav om å gi talkarakter ved halvårsvurdering med karakter og sluttvurderingar."

Hos oss innebærer dette at elevene ved terminslutt vil få halvårsvurderinger både med og uten karakter, men de vil ikke få vurderinger med karakterer underveis i terminen. Fokus vil i stedet være på tilbakemeldingen og fremovermeldingen.

Hvorfor ikke karakterer underveis i terminen?

Svaret på dette spørsmålet er sammensatt:

  • En stor del av elevene vil ikke nyttegjøre seg den skriftlige tilbakemeldingen når den kommer sammen med en tallkarakter.
  • Resultater fra Ungdata-undersøkelsene viser en økning i stress og press knyttet til skoleprestasjoner, og den er økende gjennom ungdomsskolen og videregående skole.
  • Vi ønsker å trekke vurderingen i større grad inn i undervisningen.
  • Forskrift til opplæringsloven § 3-3: Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.

Vurdering

Elevene ved Nordstrand ungdomsskole skal få hyppige tilbakemeldinger (og fremovermeldinger) fra faglærerne sine. Dette vil de få gjennom samtaler, skriftlig i OneNote, muntlig og innleste tilbakemeldinger i OneNote. Tilbakemeldingene kan også komme i form av innspilte videoklipp. 

Elevene skal også få muligheten og trening i vurdere seg selv og trenes i å gi hverandre tilbakemeldinger.

Vi ønsker å oppnå at elevene skal bli godt kjent med sin egen læring, gjenkjenne sin egen progresjon og få en selvinnsikt i eget læringsarbeid på en slik måte at de selv kan være i stand til å velge strategier som fungerer for den enkelte. Dette er en prosess som det vil jobbes med kontinuerlig gjennom alle tre år de går på ungdomsskolen.