Hovedseksjon

IKT

1:1, men med hva?

Alle elever (og lærere) er utstyrt med sin egen iPad. Bakgrunnen for valg av nettbrett fremfor bærbar pc ligger blant annet i:

  • Mobilitet - enklere å bruke utenfor klasserommet.
  • Kamera - gode muligheter til både foto og video
  • Tilkopling - kan enkelt koples til instrumenter i musikkundervisningen, programmeringsutstyr og utstyret elevene har tilgang til på skaperverkstedet.

Innhold

Elevene har tilgang til digitale læremidler i alle fag enten i form av nettressurser eller apper installert på nettbrettene. Vi benytter oss av digitale læringsressurser fra ulike læremiddelprodusenter. Innenfor enkelte områder benytter elevene seg av egne apper, som for eksempel til programmering, billedbehandling og 3D-design.

Produksjon

I det daglige arbeidet, benytter vi oss av Microsoft 365, herunder utstrakt bruk av Teams og OneNote til samarbeid. PowerPoint, Word og Excel er hyppige brukte verktøy for produksjon, i tillegg til GarageBand, iMovie, Tinkercad og Procreate for mer kreative produksjon.