Hovedseksjon

Våre overordnede mål

Elever i klasserom
  • Vi skal utvikle elevenes kompetanse på en slik måte at elevene finner relevans i den opplæringen som gis.
  • Vi skal være en trygg opplæringsarena der både lærere og elever vet godt at det er lov å gjøre feil – det lærer vi alle av.
  • Vi skal skape selvregulerte elever som har en bred innsikt i egen læring og som vet å utnytte lærernes tilbakemeldinger underveis i læringsprossen.
  • Vi skal øke den digitale kompetansen til elevene, både faglig – i læringsarbeidet og ikke minst sosialt.