Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår

Nordstrand ungdomsskole

8. trinn

Elevene møter i skolens auditorium kl. 10.30. Skoledagen er ferdig kl. 14.20.

9. trinn

Elevene møter i skolens auditorium kl. 09.45. Skoledagen er ferdig kl. 14.20

10. trinn

Elevene møter i skolens auditorium kl. 09.00. Skoledagen er ferdig kl. 14.20