Hovedseksjon

Ung i Oslo 2023

Gutt på sykkel.

Undersøkelsen er i regi av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og på oppdrag fra Oslo kommune.

Dette er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Svarene vil gi mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i byen vår – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Her kan du se spørsmålene i forkant av undersøkelsen. Gjennomføringen foregår på skolen med en voksen til stede i klasserommet.

 

Mellomtrinnet (5.-7. trinn)

Spørreundersøkelsen "Ung i Oslo 2023" for elever på mellomtrinnet.

Ungdomsskolen

Spørreundersøkelsen "Ung i Oslo 2023" for elever på ungdomsskolen. 

Videregående skole

Spørreundersøkelsen "Ung i Oslo 2023" for elever på videregående skole. 

 

Frivillig å delta

Det er frivillig for elevene å delta og de svarer på det de ønsker å svare på. Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved OsloMet. For elever fra 5. trinn til 10. trinn er undersøkelsen anonym.

På videregående er det flere bakgrunnsspørsmål, men det spørres verken om navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare spørsmål.

Foresatte som ikke ønsker at barnet deres (under 18 år) skal delta på undersøkelsen, må gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 16. januar 2023. Foresatte som ønsker at barnet skal delta, trenger ikke gjøre noe.